Breakfast

 

 

ชุดอาหารเช้า

Set A : ไข่ดาว+แฮม+เบคอน+ไก่รมควัน  ราคา 180 บาท

Set B : ข้าวต้มปลา / กุ้ง / หมู  ราคา 160 บาท

Set C : ไข่กระทะ ราคา 140 บาท

** หมายเหตุ **

ทุก Set เสริฟพร้อมเครื่องดื่ม ชา , กาแฟ